Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 34/ZP/SZ/20)

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

34/ZP/SZ/20 (01.07.2020)

poniżej

750 000 euro

85121100-4

85121000-3

 

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej
(sprawa nr 34/ZP/SZ/20)

 14.07.2020r.

do godz. 11:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 01.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maria Teresa Brześkiewicz
do góry