Informacja o wynikach naboru - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komórka organizacyjna:  Placówka SG w Narewce

Stanowisko: starszy referent do spraw kancelaryjnych i ochrony informacji niejawnych

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Magdalena KOWALSKA zam. w Siemianówce.

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komórka organizacyjna: Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Stanowisko: specjalista do spraw utrzymania nieruchomości

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Małgorzata Hakało zam. w Białymstoku.

Metryczka

Data publikacji 31.07.2019
Data modyfikacji 23.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Giermaniuk
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Giermaniuk
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Giermaniuk
do góry