Status prawny - STATUS PRAWNY - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUS PRAWNY

Status prawny

  • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - stan prawny na dzień 21 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/147/1

 

 

 

  • Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza

z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG poz. 74) zmienione Zarządzeniami Komendanta Głównego Straży Granicznej:

- nr 9 z dnia 3 lutego 2015 roku,

- nr 36 z dnia 7 maja 2015 roku,

- nr 58 z dnia 31 lipca 2015 roku,

- nr 67 z dnia 4 września 2015 roku,

- nr 75 z dnia 21 września 2015 roku,

- nr 2 z dnia 14 stycznia 2016 roku,

- nr 19 z dnia 8 kwietnia 2016 roku,

- nr 61 z dnia 29 czerwca 2016 roku,

- nr 116 z dnia 22 listopada 2016 roku,

- nr 120 z dnia 2 grudnia 2016 roku,

- nr 1 z dnia 11 stycznia 2017 roku,

- nr 89 z dnia 31 października 2017 roku,

- nr 97 z dnia 29 listopada 2017 roku,

- nr 21 z dnia 2 lutego 2018 roku,

- nr 74 z dnia 22 sierpnia 2018 roku,

- nr 38 z dnia 18 lipca 2019 roku,

- nr 74 z dnia 26 listopada 2019 roku.

Metryczka

Data publikacji 22.02.2012
Data modyfikacji 30.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Alina Grygorowicz
Osoba modyfikująca informację:
Alina Grygorowicz
do góry