Roczne zbiorcze informacje dotyczące rozpatrywanych petycji

Roczna zbiorcza informacja dotycząca rozpatrywanych petycji - 2021 rok

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie -w terminie do dnia do 30 czerwca - umieszcza na stronie internetowej urzędu lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

W 2021 roku, zarówno do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, jak również Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej petycje nie wpłynęły. 

Metryczka

Data publikacji 20.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Cezary Borowski
do góry