Roczne zbiorcze informacje dotyczące rozpatrywanych petycji

Rok 2019

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI W 2019 ROKU

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 j.t.),

podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu lub stronie internetowej

urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2019 r. petycjach

przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

i Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających
w terytorialnym zasięgu działania

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza.


Do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich
w roku 2019 wpłynęła jedna petycja. Petycja dotyczyła objęcia miejsca pamięci - grobu żołnierzy 2. Pułku Strzelców Podhalańskich - patronatem honorowym. W dniu 12.04.2019 r. udzielono odpowiedzi odmownej.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji znajdują się w zakładce „Petycje.”

Do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
z siedzibą w Białymstoku  oraz pozostałych Komendantów Placówek Straży Granicznej mających swoje siedziby w terytorialnym zasięgu działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej nie wpłynęła w 2019 r. żadna petycja.

Metryczka

Data publikacji 10.07.2019
Data modyfikacji 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Cezary Borowski
Osoba modyfikująca informację:
Cezary Borowski
do góry