Informacje o petycjach - PETYCJE - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o petycjach

W 2020 r. Podlaski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

W dniu 27 lutego 2019 r. do Komendanta Placówki SG w Kuźnicy im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich wpłynęła petycja o objęcie miejsca pamięci - grobu żołnierzy 2. Pułku Strzelców Podhalańskich - patronatem honorowym.

W dniu 11.03.2019 r. wnoszący petycję wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W dniu 13.03.2019 r. sprawę przekazano do zaopiniowania Radcy Prawnemu Podlaskiego Oddziału SG celem wyjasnienia wątpliwości natury prawnej. 

W dniu 26.03.2019 r. uzyskano opinię Radcy Prawnego. Analiza dokumentacji zgromadzonej w sprawie. Termin rozpatrzenia do 15.04.2019 r.

Wnoszącemu petycję, po jej rozpatrzeniu, w dniu 12.04.2019 r. udzielono odpowiedzi. Wobec braku zgody na publikację danych, o których mowa w 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), odstąpiono od publikacji danych wnoszącego petycję.

 

W 2018 r. Podlaski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

W 2017 r. Podlaski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

W 2016 r. Podlaski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

W 2015 r. Podlaski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Metryczka

Data publikacji 06.07.2016
Data modyfikacji 15.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Alina Grygorowicz
Osoba modyfikująca informację:
Cezary Borowski

Nawigacja

do góry