Komenda Oddziału - DANE TELEADRESOWE - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE TELEADRESOWE

Komenda Oddziału

PODLASKI ODZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
w Białymstoku

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.45

Adres: ul. Gen. Józefa Bema 100  15-370 Białystok

Informacja telefoniczna tel.  +48 85 714 50 00  +48 85 714 59 00

Bezpłatny telefon interwencyjny +48 85 714 55 55

REGON 050440036

NIP 542 20 72 792

 

SEKRETARIAT KOMENDANTA ODDZIAŁU

Tel. (85) 714 5002

Fax (85) 714 5701

e-mail: podlaski@strazgraniczna.pl

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

płk SG Elżbieta DEJNEKA

telefon (85) 714 5007

fax  (85) 714 5714

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA

ppłk SG Mariusz MANTIUK

telefon (85) 714 5169

fax  (85) 714 5717

 

NACZELNIK WYDZIAŁU GRANICZNEGO

ppłk SG Michał ŁANGOWSKI

telefon (85) 714 5062

fax  (85) 714 5719

 

NACZELNIK WYDZIAŁU OPERACYJNO-ŚLEDCZEGO

ppłk SG Wojciech POTAPO

telefon (85) 714 5050

fax  (85) 714 5708

 

NACZELNIK WYDZIAŁU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ppłk SG Mirosław LIS

telefon (85) 714 5053

fax  (85) 714 5713

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACJI I PROMOCJI

ppłk SG Piotr DEDERKO

telefon (85) 714 5080

fax  (85) 714 5702

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ

ppłk SG Piotr JANUSZKIEWICZ

telefon (85) 714 5426

fax  (85) 714 5718

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI i INFORMATYKI

p.o. ppłk SG Krzysztof KUCEJKO

telefon  (85) 714 5250

fax  (85) 714 5745

 

NACZELNIK WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

ppłk SG Andrzej KUDERSKI

telefon  (85) 714 5314, 714 5272

fax  (85) 714 5705

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI

ppłk SG Anetta KARDASZ

telefon  (85) 714 5352

fax  (85) 714 5722

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ANALIZ, INFORMACJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ppłk SG Wojciech ZYŚKOWSKI

telefon (85) 714 5466

fax  (85) 714 5729

 

NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI

ppłk SG Tomasz KOŁNIEROWICZ

telefon (85) 714 5151

fax  (85) 714 5726

 

NACZELNIK STRZEŻONEGO OŚRODKA DLA CUDZOZIEMCÓW

ppłk SG Andrzej ELIASZUK

telefon (85) 714 5274

fax  (85) 714 5709

 

KIEROWNIK - Zespołu Audytu Wewnętrznego
Audytor Wewnętrzny

por. SG Joanna ŚWISTUN

telefon (85) 714 5330

fax (85) 714 5721

 

KIEROWNIK SŁUŻBY ZDROWIA

por. SG Monika MALISZEWSKA

telefon (85) 714 5366

fax  (85) 714 5720

 

RZECZNIK PRASOWY KOMENDANTA ODDZIAŁU SG - KIEROWNIK ZESPOŁU PRASOWEGO

mjr SG Katarzyna ZDANOWICZ

telefon (85) 714 5010

kom. 797 337 587

e-mail: rzecznik.posg@strazgraniczna.pl

 

Metryczka

Data publikacji 15.04.2022
Data modyfikacji 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alina Grygorowicz
Osoba udostępniająca informację:
Alina Grygorowicz
Osoba modyfikująca informację:
Alina Grygorowicz
do góry