ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Podlaski Oddział Straży Granicznej informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej:

na platformie ePUAP

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 57 z późn. zm.).
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5MB – w przypadku doręczania via ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF;
  • XLS;
  • CSV;
  • TXT;
  • GIF, TIF, BMP, JPG;
  • PDF;
  • ZIP;

Metryczka

Data publikacji 22.01.2016
Data modyfikacji 21.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Sokołowski
do góry