Rejestr zmian - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Zdanowicz Alina Grygorowicz 23.01.2015
Data Redaktor Akcja Zmiana
26.05.2020 10:53 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne WAIiWM 2019
22.05.2020 14:02 Wojciech Kaliński
skasowanie
Dokument: Dokumenty pokontrolne i informacje o kontrolach podlegającym wyłączeniu
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli
20.05.2020 14:48 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie_ z kontroli w PSG w Czeremsze 17.04.2014 r.
20.05.2020 14:47 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie_z kontroli w PGK 08.08.2014
20.05.2020 14:47 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: sprawozdnaie z kontroli PSG w Płaskiej 17.10. 2014 r.
20.05.2020 14:46 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: sprawizdanie_z_kontroli w PSG_w_Czeremsze 18.11.2014.
20.05.2020 14:45 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: sprawozdanie_z_kontroli_w_PSG_w_Kuznicy 18.11. 2014 r.
20.05.2020 14:43 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: sprawozdanie_z_kontroli_w_PSG_w_Bobrownikach 18.11.2014 r.
20.05.2020 14:42 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie_z kontroli w PSG w Płaskiej _20.11. 2014
20.05.2020 14:32 Wojciech Kaliński
modyfikacja
Załącznik: Sprawozdanie_z_kontroli_w_SOdC_18_07_2016_r.
20.05.2020 14:27 Wojciech Kaliński
publikacja
20.05.2020 14:22 Wojciech Kaliński
modyfikacja
22.04.2020 12:43 Wojciech Kaliński
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne - WAIiWM 2019
22.04.2020 12:39 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne - WAiWM 2019
10.04.2020 09:56 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: sprawozdanie z kontroli - PSG w Czeremsze
19.02.2020 12:30 Wojciech Kaliński
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne - Placówka SG w Czeremsze.
19.02.2020 12:29 Wojciech Kaliński
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne - Placówka SG w Czeremsze - 2019 r.
19.02.2020 12:22 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: kontrola w PSG w Czeremsze - 2019 r.
13.02.2020 08:07 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej - WOŚ 2019
07.02.2020 11:48 Wojciech Kaliński
modyfikacja
Załącznik: informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu z publikacji w BIP - WZD 2019 r.
07.02.2020 11:42 Wojciech Kaliński
publikacja
10.12.2019 14:09 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców 2019
10.12.2019 14:02 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne PSG Sejny 2019
28.11.2019 15:07 Cezary Borowski
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu z publikacji w BIP - Placówka SG w Bobrownikach
28.11.2019 15:05 Cezary Borowski
publikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu z publikacji w BIP
28.11.2019 15:04 Cezary Borowski
modyfikacja
22.07.2019 11:09 Cezary Borowski
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrole z dnia 02.01.2019 r.
22.07.2019 11:02 Cezary Borowski
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z dnia 08.07.2019 r.
22.07.2019 10:58 Cezary Borowski
skasowanie
Dokument: Wystąpienia pokontrolne i informacje o kontrolach podlegającym wyłączeniu
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli
22.07.2019 10:57 Cezary Borowski
publikacja
22.07.2019 10:56 Cezary Borowski
skasowanie
Dokument: Wystąpienia pokontrolne i informacje o kontrolach podlegającym wyłączeniu
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli
22.07.2019 10:55 Cezary Borowski
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z dnia 08.07.2019 r.
02.07.2019 15:18 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z 19.06.2019 r.
02.07.2019 15:16 Alina Grygorowicz
publikacja
20.02.2019 14:04 Wojciech Kaliński
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne Wydział Techniki i Zaopatrzenia 2018
08.02.2019 13:08 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne Pion Głównego Księgowego.pdf
08.02.2019 13:07 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrole Wydział ds. Cudzoziemców
08.02.2019 13:06 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
08.02.2019 13:06 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
16.01.2019 12:00 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z 02.01.2019 r.
28.11.2018 12:13 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Wystąpienia pokontrole - 29.11.2018 r.
23.11.2018 09:03 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne - Placówka SG w Rutce-Tartak
23.11.2018 09:02 Alina Grygorowicz
publikacja
23.10.2018 13:57 Katarzyna Zdanowicz
skasowanie
Dokument: Wystąpienia pokontrolne i informacje o kontrolach podlegającym wyłączeniu
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli
23.10.2018 13:55 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu w PSG w Lipsku
17.10.2018 14:37 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu - PSG w Bobrownikach
17.10.2018 14:36 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu - PSG w Białowieży
17.10.2018 14:36 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu - PSG w Lipsku
17.10.2018 14:35 Alina Grygorowicz
publikacja
02.07.2018 15:34 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu w PSG w Białowieży
02.07.2018 15:32 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłaczeniu w PSG w Białowieży
02.07.2018 15:31 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
15.06.2018 09:49 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne - Placówka SG w Bobrownikach
15.06.2018 09:47 Alina Grygorowicz
publikacja
07.05.2018 15:08 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne - Placówka SG w Augustowie
07.05.2018 13:35 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne - Placówka SG w Augustowie;
07.05.2018 13:34 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
16.01.2018 10:19 Alina Grygorowicz
modyfikacja
16.01.2018 10:15 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu - PSG Bobrowniki
16.01.2018 10:14 Alina Grygorowicz
publikacja
10.01.2018 14:48 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z 28.12.2017 r.
08.01.2018 15:32 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu - PSG w Sejnach
08.01.2018 15:31 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
29.12.2017 13:06 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu - PSG Krynki
29.12.2017 13:05 Alina Grygorowicz
publikacja
06.12.2017 15:26 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 28.11.2017 r. Kuźnica
06.12.2017 15:25 Alina Grygorowicz
publikacja
07.11.2017 09:33 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 11.07.2017 r.
07.11.2017 09:32 Alina Grygorowicz
publikacja
20.10.2017 13:41 Krystyna Jakimik - Jarosz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 23.06.2017 r.
20.10.2017 13:40 Krystyna Jakimik - Jarosz
publikacja
02.08.2017 14:19 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu - WOŚ 2017
02.08.2017 14:17 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu
02.08.2017 14:16 Alina Grygorowicz
publikacja
17.07.2017 09:55 Krystyna Jakimik - Jarosz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z 9 czerwca 2017 r.
17.07.2017 09:54 Krystyna Jakimik - Jarosz
publikacja
15.05.2017 12:15 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 10.04.2017 r. Mielnik
15.05.2017 12:14 Alina Grygorowicz
modyfikacja
15.05.2017 12:13 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 10.04.2017 Mielnik
15.05.2017 12:11 Alina Grygorowicz
publikacja
15.03.2017 13:04 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
23.02.2017 10:58 Krystyna Jakimik - Jarosz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu
23.02.2017 10:57 Krystyna Jakimik - Jarosz
publikacja
30.12.2016 09:15 Katarzyna Zdanowicz
skasowanie
Dokument: Wystąpienie pokontrolne
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli
30.12.2016 09:15 Katarzyna Zdanowicz
skasowanie
Dokument: Wystąpienie pokontrolne
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli
30.12.2016 09:14 Katarzyna Zdanowicz
skasowanie
Dokument: Wystąpienie pokontrolne
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli
30.12.2016 09:12 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystapienie_pokontrolne 28.10.2016.pdf
30.12.2016 09:11 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
30.12.2016 09:08 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: informacja o kontroli planowanej w Placówce SG w Michałowie podlegającej wyłączeniu
30.12.2016 09:05 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
29.12.2016 13:47 Alina Grygorowicz
modyfikacja
29.12.2016 13:44 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegająca wyłączeniu-grudzień 2016r.
29.12.2016 13:42 Alina Grygorowicz
publikacja
15.11.2016 13:19 Krystyna Jakimik - Jarosz
skasowanie
Dokument: Wystąpienie pokontrolne
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli
15.11.2016 13:19 Krystyna Jakimik - Jarosz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z 28.10.2016 r.
15.11.2016 13:18 Krystyna Jakimik - Jarosz
publikacja
15.11.2016 12:05 Krystyna Jakimik - Jarosz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z 18.08.2016 r.
15.11.2016 12:05 Krystyna Jakimik - Jarosz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z 28.10.2016 r.
15.11.2016 12:02 Krystyna Jakimik - Jarosz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z 28.10.2016 r.
15.11.2016 12:01 Krystyna Jakimik - Jarosz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z 28.10.2016 r.
15.11.2016 11:59 Krystyna Jakimik - Jarosz
publikacja
15.11.2016 11:59 Krystyna Jakimik - Jarosz
publikacja
15.11.2016 11:58 Krystyna Jakimik - Jarosz
publikacja
07.10.2016 15:20 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Wystopienie pokontrolne z 18.08.2016 r.
07.10.2016 15:18 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
05.10.2016 11:22 Alina Grygorowicz
modyfikacja
05.10.2016 11:21 Alina Grygorowicz
modyfikacja
05.10.2016 11:21 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 16.08.2016 r. Mielnik
05.10.2016 11:20 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 16.08.2016 r. Sejny
05.10.2016 11:20 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 16.08.2016 r. Sejny
05.10.2016 11:19 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 16.08.2016 r. Sejny
05.10.2016 11:18 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 16.08.2016 r. Mielnik
05.10.2016 11:17 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 16.08.2016 r. Mielnik
05.10.2016 11:17 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 18.08.2016 r. Mielnik
05.10.2016 11:15 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne
05.10.2016 11:14 Alina Grygorowicz
publikacja
05.10.2016 11:14 Alina Grygorowicz
publikacja
05.10.2016 11:13 Alina Grygorowicz
modyfikacja
09.05.2016 15:18 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 14.04.2016 r. Kuźnica
09.05.2016 15:18 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 14.04.2016 r. Bobrowniki
09.05.2016 15:17 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 14.04.2016 Kuźnica
09.05.2016 15:16 Alina Grygorowicz
publikacja
09.05.2016 15:15 Alina Grygorowicz
skasowanie
Dokument: Wystąpienie pokontrolne
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
09.05.2016 15:15 Alina Grygorowicz
publikacja
09.05.2016 15:15 Alina Grygorowicz
publikacja
04.05.2016 14:15 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z 09.04.2015 r.
04.05.2016 14:15 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 07.04.2015 r.
04.05.2016 14:14 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 05.05.2015 r.
04.05.2016 14:14 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 10.06.2015 r.
04.05.2016 14:14 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 08.07.2015 r.
04.05.2016 14:14 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 26.11.2015 r.
04.05.2016 14:14 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne 26.01.2016 r.
04.05.2016 14:13 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegająca wyłączeniu grudzień 2015
04.05.2016 14:13 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kontroli podlegająca wyłączeniu maj 2016
04.05.2016 14:13 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne 07.04.2015 r.
04.05.2016 14:12 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne 05.05.2015 r.
04.05.2016 14:12 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne 10.06.2015 r.
04.05.2016 14:11 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne 08.07.2015 r.
04.05.2016 14:11 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne 26.11.2015 r.
04.05.2016 14:10 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne 26.01.2016 r.
04.05.2016 14:09 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: informacja o kontroli podlegająca wyłączeniu maj 2016
04.05.2016 14:09 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: informacja o kontroli podlegająca wyłączeniu maj 2016.pdf
04.05.2016 14:05 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: informacja o kontroli podlegająca wyłączeniu grudzień 2015
04.05.2016 14:03 Alina Grygorowicz
modyfikacja
Załącznik: informacja o kontroli podlegająca wylączeniu maj 2016.pdf
04.05.2016 14:02 Alina Grygorowicz
publikacja
23.02.2016 11:48 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: wystapienie_pokontrolne_26_01_2016 r.
23.02.2016 11:46 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
23.02.2016 11:14 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
29.12.2015 13:37 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: informacja o kontroli podlęgająca wyłączeniu grudzień 2015
29.12.2015 13:33 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
01.12.2015 15:17 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: wystapienie pokontrolne 26.11.2015
01.12.2015 15:14 Katarzyna Zdanowicz
skasowanie
Dokument: Wystąpienie pokontrolne
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
01.12.2015 15:14 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne 26.11.2015
01.12.2015 15:12 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
27.08.2015 10:51 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne 08.07.2015
27.08.2015 10:50 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne 10.06.2015
27.08.2015 10:49 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: wystapienie pokontrolne z dn. 07.04.2015
22.06.2015 14:44 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: wystąpienia pokontrolne z 09.04.2015 r.
22.06.2015 14:44 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: informacja o kontroli podlegającej wyłączeniu
22.06.2015 14:44 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
22.06.2015 14:39 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
22.06.2015 14:39 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
22.06.2015 14:38 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
22.06.2015 14:37 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
09.06.2015 10:10 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrone z dnia 05.05.2015 r.
09.06.2015 10:08 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
06.03.2015 14:59 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: wystąpienie pokontrolne 19.12.2014
06.03.2015 14:56 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
06.03.2015 14:52 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
03.02.2015 10:49 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Wystapienie pokontrolne 17_04_2014
03.02.2015 10:48 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
28.01.2015 13:48 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
28.01.2015 13:46 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystapienie pokontrolne 11_04_2014
28.01.2015 13:46 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystapienie pokontrolne 12_01_2015
28.01.2015 13:45 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Wystapienie pokontrolne
28.01.2015 13:44 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
28.01.2015 13:43 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Wystapienie pokontrolne 17_04_2014
28.01.2015 13:43 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Wystapienie pokontrolne 17_07_2014
28.01.2015 13:42 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystapienie pokontrolne 19_03_2014
28.01.2015 13:42 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
28.01.2015 13:41 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienia pokontrolne 19_12_2014
28.01.2015 13:40 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
Załącznik: Wystąpienia pokontrolne
28.01.2015 13:40 Katarzyna Zdanowicz
skasowanie
Dokument: Wystąpienie pokontrolne
Kategoria: Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
23.01.2015 15:41 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne
23.01.2015 15:40 Katarzyna Zdanowicz
modyfikacja
23.01.2015 15:40 Katarzyna Zdanowicz
publikacja
do góry