STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK - MAJĄTEK - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Wartość majątku Podlaskiego Oddziału Straży granicznej na dzień 31.12.2011 roku:

 Środki trwałe– 255 384 801,64 zł:

  • grunty – 5 378 878,92 zł;
  • budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 124 310 200,83 zł;
  • urządzenia techniczne i maszyny – 80 851 126,44 zł;
  • środki transportu – 24 689 247,23 zł;
  • inne środki trwałe – 20 155 348,22 zł.

Zapasy– 3 567 630,24 zł.

Środki pieniężne– 90 688,86 zł (na rachunku depozytowym).

 

Wydatki ogółem za rok 2011 wynosiły – 127 077 276,02 zł.

 

Projekt planu finansowego Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku na      2012 rok:

  1. dochody budżetowe– 674 000,00 zł;
  2. wydatki budżetowe– 124 937 032,00 zł.

  

Metryczka

Data publikacji 22.02.2012
Data modyfikacji 22.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zdanowicz
do góry