MIENIE ZBĘDNE I ZUŻYTE

Informacja w zakresie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Informacja dotycząca darowizny zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego mienia Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na podstawie § 39 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729), Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku, z siedzibą: 15-370 Białystok, ul. Bema 100 informuje, że dokonał darowizny n/w zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego mienia Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wykazanych w 2017 roku:
- witryna oszklona, nr ewidencyjny: 7125SG1700037001, szt. 2, kat. II, cena jedn.: 150,00 zł, wartość: 300,00 zł;
- witryna oszklona, nr ewidencyjny: 7125SG1700037001, szt. 4, kat. II, cena jedn.: 100,00 zł, wartość: 400,00 zł;
- witryna oszklona, nr ewidencyjny: 7125SG1700037001, szt. 8, kat. II, cena jedn.: 120,00 zł, wartość: 960,00 zł;
na rzecz organizacji pożytku publicznego, tj. Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Białostockiej z siedzibą: 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1.

 

Informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego mienia Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na podstawie § 38 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729) Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, 15 – 370 Białystok, ul. Bema 100 informuje, że zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wykazane w 2017 r. zostały przekazane bez obowiązku zwrotu na rzecz:

  • Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn,
  • Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka,
  • Burmistrza Lipska, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk,
  • Urzędu Gminy Mstów, ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów.

 

Informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego mienia Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na podstawie § 38 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729) Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, 15 – 370 Białystok, ul. Bema 100 informuje, że zbędne i zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wykazane w 2017 r. zostały przekazane bez obowiązku zwrotu na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8.

 

Metryczka

Data publikacji 14.11.2016
Data modyfikacji 06.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Alina Grygorowicz
Osoba modyfikująca informację:
Alina Grygorowicz
do góry