MIENIE ZBĘDNE I ZUŻYTE

Informacja w zakresie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego mienia Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na podstawie § 38 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729) Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, 15 – 370 Białystok, ul. Bema 100 informuje, że zbędne i zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wykazane w 2017 r. zostały przekazane bez obowiązku zwrotu na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8.

 

Metryczka

Data publikacji 14.11.2016
Data modyfikacji 05.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Alina Grygorowicz
do góry